Hvordan bruke miljøcontaineren i Pluggen

Etter å ha observert litt forskjellige måter å bruke miljøcontaineren i pluggen på, er det på tide å komme med en liten presisering og bruksanvisning. Mange tar service på båt og motor etter å ha tatt opp denne, og det er viktig å følge reglene for korrekt deponering av avfall. Pluggen havn kan få store ekstrautgifter med ekstra sortering om dette ikke følges.

I pluggen har vi tre forskjellige containere for deponering av avfall. Disse er gratis for medlemmene å bruke og følger med medlemskapet. Det må presiseres at det er kun avfall i forbindelse med bruk av båt, som skal kastes her.

Miljøskapet: Her skal det kastes oljer, filtrere og annet som inneholder væsker eller stoff som er farlig for miljøet. Finner du ikke rett beholder å deponere avfallet i, så kan det plasseres i skapet i en egnet dunk eller beholder og merkes godt. Spillolje og drivstoffrester må helles oppi oljefat som står i skapet. Sett ikke plastkanner og lignende rett inn i skapet, hell det over på fat. Tomme plastkanner og lignede kastes i restavfallscontainer.

Batterikasse: Her skal gamle batterier kastes. Vennligst ikke sett dette inn i miljøskapet da disse representerer en tennkilde. Sammen med de brannfarlige væskene som lagres i skapet, vil dette kunne få ett stort potensiale for brann. Er det en lekkasje i batteriet eller av typen lithium, må dette deponeres selv til egnet mottaksstasjon

Restavfallscontainer: Her skal det kastes sortert restavfall som ikke representerer miljøfare. Her er det bare å bruke samme reglene som vi har til restavfallet hjemme.
Vennligst ikke kast matavfall i denne containeren da dette vil trekke til seg åtseldyr og gnagere som mus og rotter.

Hva skal kastes:Hvor skal dette kastes:
Spill-olje, motorolje, giroljeDeponeres i miljøskapet. Hell over på egnet oljefat og kast tom emballasje i restavfallscontainer. La korken være på den tomme emballasjen.
Diesel, bensin Deponeres i miljøskapet. Hell over på egnet oljefat og kast tom emballasje i restavfallscontainer. La korken være på den tomme emballasjen.
OljefilterDisse inneholder som regel oljerester og skal kastes i ett blått halvfat som står i miljøskapet.
DieselfilterEr disse tomme, kan de kastes i restavfallscontainer. Inneholder de produktrester kan disse kastes i ett blått halvfat som står i miljøskapet.
Glykol, frostvæskeIkke eget fat til dette. Sett inn i miljøskapet og merk emballasjen godt og tett beholderen med egnet kork.
Filler med olje, bensin eller dieselFiller som er brukt til å tørke opp oljesøl kan kastes i miljøskap i halvfat merket med “Faste oljeholdige produkter”.
BunnstoffBokser som inneholder bunnstoff kan settes i miljøskapet. Har du en tom boks som har inneholdt bunnstoff, kan denne kastes i restavfallet.
Lysstoffrør, lyspærer og små batterierKan deponeres i miljøskap i designert kasse som er merket for dette.
Maling, lakk og limDeponeres i miljøskap, tøm restene over på beholder merket med “Maling, lakk og lim”. Tom emballasje kastes i restavfallscontainer.
MatavfallIkke egnet avfallshåndtering til dette i pluggen, vennligst ta med dette hjem og kast der.
Startbatterier og forbruksbatterierDisse skal settes i egen kasse stående på utsiden. Batterier bør ikke stables oppå hverandre da det da er fare for kortslutning og kan da begynne å brenne eller eksplodere
Enkel forklaring på hvor ting skal deponeres

Er containeren full eller du ser noe som ikke er riktig sortert, meld gjerne ifra til havnesjef eller bruk avviksskjema på hjemmesiden vår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

CAPTCHA ImageChange Image