Avviksrapportering

Steike!! Her gikk jeg rett gjennom brygga gitt! Dette bør jeg rapportere

Her i Pluggen har vi lagd ett eget meldingsskjema til bruk ved hendelser eller HMS-avvik havna.

Dette skjemaet er lagd for å kunne gi medlemmene i båtforeningen, en kanal for å kunne rapportere noe som oppleves som ett farlig forhold, eller annet som du føler kan hjelpe oss til å bli trygg og sikker båthavn.

Eksempler på ting som bør rapporteres med skjema:
Dette gjelder ting som knekte bordganger på bryggene, fester til utriggere som holder på å ruste bort, råtne bord, løse elektriske ledninger eller du har ett godt forslag til noe vi kan gjøre annerledes etc.

Eksempler på ting som ikke skal rapporteres med skjema:
Du ser at noen bryter seg inn i en båt: Da skal Politiet kontaktes.
Du ser at noen driver hærverk på bryggene eller med båter. Da skal også politiet kontaktes.
Du observerer noen som kjører uvettig og kolliderer med noen andres båt. Da bør du se an situasjonen og oppfordre mennesket til å melde skade til eieren av den andre båten. Ser du at det er skade på noe av utstyret som kan få en konsekvens for brukerne av havnen, da bør det rapporteres gjennom skjema.