Om oss

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Strandpromenaden 48, 3183 Horten.
Postadresse: Båtforeningen Pluggen, Postboks 1082, 3194 Horten.
Organisasjonsnummer: 996 086 305

E-post:
Leder: leder@pluggenhavn.no
Havnesjef: havnesjef@pluggenhavn.no
Kasserer: kasserer@pluggenhavn.no

Båtforeningen Pluggen er en relativt liten småbåthavn, lokalisert på Horten indre havn. Det er plass til nær 180 båter av varierende størrelse fra 8 til 40 fot, på de fire bryggene som havnen disponerer. Alle båtene ligger stort sett i retning nord/syd med noen få unntak på brygge fire, hvor båtene ligger long-side i øst/vest-retning. Det er her de største båtene ligger.

Båthavnen er godt beskyttet for vind fra sydlige retninger, men kan få noe trykk ved vind ifra nord. Den nye bølgebryteren gir godt le for sjøen som kommer fra nord. Båter fra ca. 26 fot har ett fint utgangspunkt da disse stort sett greier å seile gjennom kanalen i Horten, og dermed har tidsbesparende alternativ om kursen skulle settes sydover.

Foto: Espen Grønseth

Alle bryggene har mulighet for strøm og vann, og dette er inkludert i årsleien. Dette er plassert to avfallscontainere i havnen, hvor den ene er for farlig avfall og den andre er for restavfall. Bruk av disse er inkludert i årsleien. Containeren er til en hver tid låst og
medlemmer som ønsker å benytte disse, må bruke egen nøkkel. Nøkkelen til avfalls-
containere er en systemnøkkel som passer til vaktbua og krana. Denne leveres ut av havnesjefen.

I havna er det også en liten kran som kan løfte opp til 3200 kg. Denne har nytt løfteskrev og ny talje som blir kontrollert og sertifisert hvert år. Krana må svinges manuelt og det er anbefalt å være to personer ved bruk.

Pluggen havn disponerer også ett område i syd-øst hvor det er opplag av båter på vinteren og parkering for medlemmer i havna på sommeren. Hvis du som medlem ønsker å benytte muligheten for vinteropplag, bør du være rask når båtsesongen er over, da det er noe begrenset plass på tomta. Våre utmerkede opplags-assistenter plasserer båtene etter “førstemann-til-mølla-prinsippet” og må kontaktes i forkant av båtopptaket for å få anvise plass.
Det er muligheter for både strøm og vann ved opplagsplassen.

Foto: Espen Grønseth

Ønsker du å søke om båtplass i havnen er det bare å klikke her.

Med ønske om godt vær og en trivelig båtsesong fra oss i Pluggen