Søke båtplass i Pluggen.

Dette skal være en privat og aktiv epostadresse siden medlemsinformasjon, vaktlister og faktura sendes til denne. Epostadresse fra arbeidsgiver er ikke ønskelig da vi har hatt flere tilfeller av medlemmer som bytter arbeidsgiver. og dermed ikke har gyldig epostadresse lengre
Det kan kun søkes båtplass for båter opp til en lengde på 40 fot. Ved lengde over dette må havnesjefen kontaktes direkte.
F.eks Nidelv 24, snekke
Alle medlemmer i båtforeningen Pluggen er pliktig å ha gyldig forsikring for sin båt som skal ligge på permanent basis, i båthavnen
Her kan du fylle inn annen informasjon du mener er viktig for søknaden. f.eks. dypgående på båten, ønske om vinteropplag eller andre ting du ønsker å formidle til havnesjefen
Lover og regler samt havnereglement finner du under fanen "for medlemmer" på nettsiden