Båtsesong 2024

Vaktliste og innbetalingsfaktura for plassleie er sendt til alle medlemmer pr. e-post (25.03.24). Merk forfall 15.april.

Vedrørende båtopplag gjelder følgende:
Båten må fjernes fra foreningens vinteropplagsplass innen 15. juni. Det innføres dagsmulkt etter denne dato. Båten kan plasseres på opplagsplass tidligst 15. september etter avtale med opplagsansvarlig. Det er innført et gebyr for benyttelse av opplagsplass. Båter til og med 22 fot: kr 300. Båter fra 23 – 40 fot: kr 600.

God båtsesong. Mvh Båtforeningen Pluggen

Comments are closed.