Årsmøte 2024

Årsmøte i Båtforeningen Pluggen avholdes onsdag 28.februar 2024, klokken 19:00, i Horten roklubbs lokaler. Adresse for lokalet er: Bromsveien 8, 3183 HORTEN

Forslag med saker til årsmøte kan sendes til leder@pluggenhavn.no
Frist for å melde saker til årsmøte er: Onsdag 07.februar 2024

Agenda for årsmøtet:

Leder ønsker velkommen og åpner møtet

a. Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent
b. Protokoll fra forrige årsmøte
c. Årsberetninger fra styret og havnesjef
d. Regnskap
e. Fastsettelse av innskudd og årlig plassleie, gebyrer for uteblivelse fra vakt og dugnad,
dagsgebyr opplagsplass, purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til tillitsvalgte
f. Budsjett for 2024
g. Innkomne forslag
h. Valg

Årsmøtet heves etter valg og vi tar en runde med «ordet fritt» for medlemmene

Comments are closed.