Årsmøte avholdt 10. februar

I år var det to innmeldte saker til møtet, ett fra styret vedrørende ordlyd i Pluggens lover, og ett fra ett medlem om å tillate fast fortøyning av vannscootere i båthavna.

Styret valgte å kjøre elektronisk årsmøte også i år. Det var 25 påmeldte til møtet og 15 personer møtte. Styrets forslag til ny ordlyd i Pluggens lover ble vedtatt enstemmig og styret vil da gå inn i året med mer definerte roller. Det ble valgt nestleder for å sørge for kontinuitet, og det ble valgt sekretær for å kunne kjøre med fast referent i styremøtene. Det ble også besluttet å øke tillitsmannsapparatet med en person og da innføre en egen assistent til havnesjefen. Gard Hansen, som ble valgt til havnesjefens assistent, skal da fylle rollen som arbeidsleder i det daglig og ved dugnader.

Pål Sætran tiltrer som leder i havna etter Hugo Berntsen, Hugo går da inn som nestleder. Ny i styret blir Georg Askjer, som tiltrer som sekretær.

Sak nummer to, med å tillate fast fortøyning av vannscooter, var det knyttet noe mer spenning til da det tidvis har vært noen diskusjoner rundt temaet. Voteringen på møtet bar også preg av dette men tilslutt var det ett relativt stort flertall som gikk inn for å tillate disse farkostene i havna. Styret har allerede sett på de praktiske utfordringene med disse og har ett område innerst ved brygge fire som kan passe godt til formålet. Satser og innskudd ble ikke diskutert og vil da få samme kriterier som andre fartøyer i havna. Det vil bli en oppdatert nyhetssak vedrørende dette etter konstituering av det nye styret.

Satser og gebyrer ble besluttet uendret for 2022

Ordstyrer og leder, Hugo Berntsen, takket for oppmøtet og hevet møtet ca. klokken 21:00

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

CAPTCHA ImageChange Image