Bruke Pluggens kran

Instruks for bruk av krana

Krana i havna er ei felleskran for medlemmene i Båtforeningen Pluggen. All bruk av krana skjer på eget ansvar. Båtforeningen har ikke ansvar for skade som kan oppstå på båter og personer så lenge feilen ikke skyldes teknisk feil på krana. Medlemmene får instruksjon i å bruke krana av de tillitsvalgte. Strømmen til krana må slås av etter bruk og boden låses!

Bruker av krana må skrive seg inn i loggen som henger i sikringsboden ved siden av bryteren til krana. Her må dato og klokkeslett, båtens vekt, båtplass og navn føres inn.

Den som bruker krana, har ansvar for å påse at den ikke har åpenbare tekniske feil - som at store/vitale deler mangler - før den tas i bruk.

Krana skal bare benyttes av kyndig person over 18 år som har fått instruksjon av en tillitsvalgt.

Krana har to hastigheter. Trykk opp- og ned-knappen halvveis inn for lav hastighet og helt inn for høy hastighet. Start alltid med lav hastighet. Opp- og ned-knappen slippes gradvis for å senke farten.

Det er ikke tillatt å spyle båten i havna/ved krana, det kan bare gjøres på opplagsplass!

Noen sikkerhetsregler

·         Max vekt per løft er 3.200 kg.

·         Kran må ikke kjøres helt opp, da låser den seg.

·         Ikke stå under eller i båten når den løftes i krana!

·         Ikke støtt eller diriger lasten med hendene. Bruk et tau foran og et tau bak på            båten for å styre retningen.

·         Pass på at båten hviler med god balanse i stroppene når den løftes.

·         Krana må bare løfte loddrett.

·         Krana må aldri svinges ved å dra i lasten. Krana har eget tau for å svinge                  den inn og ut fra brygga.