Tidsfrister

Måned

Dato

Hendelse

Mars

01

Frist for oppsigelse av medlemskap. Etter denne dato blir det krevd full betaling for årets sesong

April

15

Frist for innbetaling av plassleie

Juni

15

Frist for å rydde opplagsplassen for båter og utstyr

September

15

Opplagsplassen kan benyttes

November

Vannet til opplagsplassen og bryggene stenges for vinteren før første frostnatt.

Jf. Lover Båtforeningen Pluggen.

Oppsigelse
1. mars: Frist for å si opp medlemskapet. Etter denne dato blir det krevd full betaling for inneværende sesong. Dette innebærer at medlemskapets rettigheter og plikter videreføres ut året som f.eks. å sitte vakt i havna. Ved oppsigelse blir innskudd tilbakebetalt straks tilsvarende plass er leid ut på nytt, med fratrekk av eventuelt skyldige beløp. Nøkkel leveres til havnesjef eller legges i låst postkasse på utsiden av klubbhuset.

Plassleie
15. april: Frist for å betale inn årlig plassleie. Senest 14 dager før betalingsfrist sendes innbetalingsblankett for årlig plassleie til medlemmene. Purring sendes 14 dager etter betalingsfrist med et purregebyr for ubetalt plassleie. Etter dette sendes varselbrev om eksklusjon.

Båtopplag
15. juni: Frist for å ha ryddet opplagstomten for båter og opplagsutstyr. Båteiere som ikke overholder utsettingsdatoen, må betale dagsgebyr. Båter, opplagsbukker, traller og hengere skal være merket med båtplassnummer. Traller og hengere som lar seg håndtere med håndmakt, får anvist plass av opplagsassistentene. Alt annet utstyr må fjernes.

15. september: Opplagsplassen kan tas i bruk. Båter, opplagsbukker, traller og hengere skal være merket med båtplassnummer. Plass tildeles av opplagsansvarlige. Bukker og hengere skal ikke settes ut på plassen før det er tildelt plass av opplagsansvarlige og tidligst en dag før båtløft.

15. november: Vannet til opplagsplassen og bryggene stenges for vinteren.