Leiesatser og gebyrer 2024

Antall fot

f.o.m - t.o.m

Plassleie

Antall fot

f.o.m - t.o.m

Innskudd

til 12 fot

kr 1600

til 28

Kr 6000

13-15

kr 1800

29-30

Kr 20000

16-18

kr 2200

31-32

Kr 22500

19-21

kr 2700


33-34

Kr 25000

22-24

kr 3100

35-36

Kr 27500

25-27

kr 3500

37-38

Kr 30000

28

kr 3900

39-40

Kr 32500

29-32

Kr 5300

41-42

Kr 35000

33-36

Kr 6000

43-44

Kr 37500

37-40

Kr 6500

45-46

Kr 40000

41-44

kr 7000

45-46

Kr 7500

Gebyrer

Hendelse

Beløp

Benyttelse av opplagsplass etter 15. september

Til og med 22 fot

Fra 23 fot til og med 40 fot

Kr 300

Kr 600

Dagsgebyr opplagsplass etter 15. juni

Kr 100

Purregebyr plassleie

Kr 300

Uteblivelse fra vakt

Kr 1500