Årshjul

Måneds-periode og/eller dato

Hendelse

Januar - mars

Fastsettelse av dato for årsmøte. Avholdes hvert år innen utgangen av mars

Kunngjøring av årsmøte minst fire uker tidligere på Båtforeningen Pluggens nettside

Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være levert styret minst tre uker før årsmøtet

Styremøte hvor saker til årsmøte behandles

Medlemmene innkalles med saksliste per e-post og via Båtforeningen Pluggens nettside to uker før årsmøtet

Årsmøte avholdes

1. mars

Mars

Frist for oppsigelse av medlemskap. Etter denne dato blir det krevd full betaling for årets sesong

Styremøte

15. april

Frist for innbetaling av plassleie

Mai

Styremøte

Juni

15. juni

Juni

Første dugnad

Frist for å rydde opplagsplassen for båter og utstyr

Andre dugnad

September

15. september

Styremøte

Opplagsplassen kan benyttes for vinteropplag

Oktober

Samling tillitsvalgte

November

Vannet til opplagsplassen og bryggene stenges for vinteren